آدرس :
زنجان، شهرک صنعتی شماره 1 علی آباد ، فاز 2 ، خیابان سهروردی ،
قطعه ی 401 و 402 ، شرکت تولید آرد سنبله گندم طلایی

تلفن :

0241-2221832-3

   فکس :

0241-2221834

همراه مدیر عامل (آقای محمد روحی) :

0912-1411899
0912-1413615

پست الکترونیک :
info@gandomtalaei.com
sonboleh.gandom.talaei@gmail.com

وب سایت :
www.gandomtalaei.com