شرکت آرد سنبله گندم طلایی :

- تاسیس 1375
- سهامی خاص
- تولید آرد با آخرین سیستم روز
- با تولید روزانه 300 تن با تولید 7 نوع آرد
- تولید آرد غنی سازی شده با آخرین سیستم تکنولوژی روز دنیا (PLC) و  نگهداری آرد در سیلوهای استاندارد به ظرفیت 4.000 تن
- ظرفیت نگهداری گندم در سیلوهای استاندارد 40.000 تن

استانداردها :

ب
ا همت و درایت مدیریت و زحمات بی دریغ کارکنان، شرکت موفق به دریافت گواهینامه های
 
ISO 9001:2000 
 
ISO 9001:2008 
 
ISO 22000:2005
و اخذ گواهینامه ی
ISO HACCP  و دریافت لوح تقدیر از اداره محترم استاندارد  و ریاست محترم استانداری زنجان و همچنین واحد نمونه کیفی استان در سال 1388 گردیده است.

برای مشاهده گواهینامه ها و استاندارد ها به قسمت گالری عکس مراجعه نمایید .